Aannemingsbedrijven

Een aannemingsbedrijf is een bedrijf die de verantwoordelijkheid op zich neemt om bouwactiviteiten te realiseren en te coördineren. De aannemer maakt een prijscalculatie die binnen een overeengekomen termijn betaald moet worden. De opdrachtgever kan een architect of een architectenbureau inschakelen, die het ontwerp en soms het toezicht op de bouwplaats voor zijn rekening neemt. Het ontwerp van de architect (of anderszins) resulteert vaak in een bestek en tekeningen waarin de beschrijving van het werk is opgenomen en hetgeen een onderlegger vormt voor en onderdeel is van de overeenkomst tussen opdrachtgever en aannemer. Het bestek en de tekeningen beschrijven zo nauwkeurig mogelijk wat de kwaliteits- en kwantiteitseisen zijn die de opdrachtgever aan het werk stelt.

 

Aannemingsbedrijven in Suriname

 Suriname kent een aantal aannemingsbedrijven onder andere:

 

Aannemingsbedrijven

Categorie

1.

Rashiv onroerendgoed maatschappij

Bouwbedrijf

2.

Intervast Suriname

Bouwbedrijf, aan en verkopen van percelen

3.

Bouwbedrijf Kiesel N.V.

Bouwbedrijf

4.

BEM ( Bouwmaterialen Exploitatie Maatschappij )

Bouwbedrijf, wegenbouw

5.

Twahier Ajoeb N.V.

Bouw- en schildersbedrijf, grondverzetbedrijf.

 

6.

Suriname Earth Moving Contractors ( SEMC )

Grondverzet bedrijf

 

7.

Tjongalanga

Wegen constructie

8.

Aannemingsmaatschappij Baitali,

Wegen constructie

9.

Haukes Construction N.V.

Transport, wegen constructie en bouwbedrijf

10.

Remy Vastgoed bedrijf

 

Bouwbedrijf, koop – en verkoop van onroerende goederen, etcetra

11.

Mahan Vastgoed bedrijf

Woningbeheer, koop en verkoop van percelen, etcetra

12.

Themen Contractors

Transport van zwaar materieel, zand en grind, containers, etc.

13.

Zip Construction

Woningbouw, constructie werken, etcetra.

14.

Robles & Hoost Construction NV (RHC N.V.)

Bouwbedrijf, Constructie werken, etc.

 

 Bron: Surinameweb